Posted on 2 Jul, 2013 in

Tänk att budgetarbete kan vara så skoj – det tycker i alla fall vi efter att ha fått paketera och presentera Västra Götalands budget i broschyrform. Budgeten ska fungera som ett styrdokument för VGR, tänkt målgrupp är beslutsfattare inom VGR:s tjänstemannaorganisation, politiker och journalister. Budgetbroschyren publicerades även som nedkortad digital version för nätet.