Posted on 2 Jul, 2013 in

När Västra Götalandsregionens varumärkesarbete var klart 2008 kändes det lite färglöst och det uppstod ett behov av fler och kompletterande färger. Vi plockade fram paletten och tackade för detta hedersamma uppdrag.