Posted on 5 Jan, 2013 in

Vi har kartlagt Västra Götalandsregionen. Bokstavligt talat. Omkring 700 olika varianter av kartor som vi formgivit ligger på Västra Götalandsregionens hemsida. Kartorna använd bland annat av regionen vid olika presentationer där man behöver se regionens geografiska områden, kommuner, huvudorter, primärvårdsområden var sjukhus och skolor ligger och dragningen av väg- och järnvägsnät.