Posted on 25 Okt, 2013 in

Vi ingick i ett nationsgränsöverskridande samarbete med att ta fram en broschyr om gränsregionen Norge/Västra Götaland i syfte att öka intresset och för att bidra till ett kreativt och kompetent arbete med vision och strategi för tillväxt i den integrerade regionen.

Broschyren finns även som interaktiv pdf för digital publicering.