Posted on 5 Apr, 2013 in

När Smittskydd i Västra Götalandsregionen ville få fler i riskgrupperna att vaccinera sig mot influensan tog de hjälp av oss på Ibiz – för vi vet både hur man snuvar ett virus och hur ett virus ser ut i verkligheten! Broschyren som vi tog fram informerade och illustrerade på ett enkelt och väl avvägt sätt varför vissa personer bör vaccinera sig mot influensan. Prosit!