Posted on 20 Maj, 2013 in

När Västra Götalandsregionen etablerade kontor i Bryssel hjälpte vi till med att utveckla en mötesplats där man visar hur de marina frågorna drivs på EU-nivå. En del i mötesplatsen var en miniutställning där olika projekt för en hållbar utveckling inom det marina området presenterades.