Posted on 25 Okt, 2013 in

Swedish Maritime Day är en konferens inom de marina och maritima sektorerna med stor betydelse för Sveriges framtid med frågor som berör näringsliv, teknik, forskning, energisnåla och hållbara transporter såväl som vår turistnäring, vårt båtliv, havsfrågor och nyttjandet av våra resurser i och på havet inklusive marina livsmedel.

Vi har formgivit nya logotypen.