Posted on 5 Jul, 2013 in

Visste du att Västtrafiks fordon kör cirka 38 000 mil under en dag, en sträcka som motsvarar nio och ett halvt varv runt jorden! I publikationen ”Fakta om Västra Götaland” tecknas regionen i siffror med syfte är att beskriva nuläget och de senaste årens utveckling i Västra Götaland.

Från att tidigare ha varit en tryckt faktabroschyr, tog vi nu steget ut i den interaktiva världen – som app och klickbar pdf.