Posted on 2 Jul, 2013 in

Västra Götalandsregionens årsredovisning som vi gjort sedan 2009 är en diger publikation på omkring 80 sidor som ska visa regionens verksamhet inom tre ansvarsområden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, och kollektivtrafik. Den stora utmaningen med en årsredovisningen är att förpacka fakta och information på ett formellt men även inspirerande sätt. Vi har valt att jobba med realistiska bilder från verksamheten och har skapat en tydlig och enkel grafik och navigation för att förenkla läsningen.

För oss har Västra Götalandsregionens årsredovisningar betytt mycket – vi trivs ypperligt med att bo, leva och verka i och med Västra Götaland.