Posted on 26 Jun, 2013 in

Registercentrum i Göteborg ska höja sjukvårdens kvalitet genom att vidareutveckla befintliga kvalitetsregister och stödja uppbyggnaden av nya. Vår del består i att formge och producera olika rapporter och broschyrer.