Posted on 26 Jun, 2013 in

Bonoforo tar fram strategier som hjälper Vårdcentraler i sitt arbete med patientlistning. Vi har gjort deras logga och utformat webbsidan.