Posted on 5 Apr, 2013 in

När Västra Götalandsregionen samlar 1500 av regionens chefer på ”Ledarskapsdagarna” är vi med och arrangerar eventet. Inbjudan- check, webbsidan- check, bildspel- check, fil- och fotodokumentation- check. Klotterplank- check. Lyckad ledarskapsdag- dubbelcheck!