Posted on 26 Jun, 2013 in

Myndigheter i samverkan gör skillnad – det är Sjuhärads Samordningsförbunds paroll. Förbundet verkar för att den enskilde ska slippa slussas runt bland myndigheter och istället få, återfå, behålla eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.