Posted on 5 Apr, 2013 in

Medan Xtra Care bemannar sjukvården i Sverige och Norge fixar vi deras hemsida, olika broschyrer, annonser och DR-utskick. Än så länge har de aldrig bett om plåster på såren…